RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porez na promet nekretnina - oslobođenje, kupnja apartmana
  • Uputa o načinu utvrđivanja prava na oslobo- đenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem čl. 11., t. 9., 11. i 13. Zakona - izmjena
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - stan za članove uže obitelji
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - supružnik strani državljanin, živi u inozemstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)