RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:"Management ljudskih potencijala"
  • Stranica:149.
  • Autor/i:F. BAHTIJAREVIĆ-ŠIBER
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)