RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2004
  • Članak:Zakon o kamatama
  • Stranica:44.
  • Autor/i:Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO

Sažetak:

Nedugo nakon isforsiranog donošenja i davanja tzv. "vjerodostojnog tumačenja Zakona o zateznim kamatama" (njegovog čl. 3., st. 1.) Hrvatski je sabor donio i Zakon o kamatama, obuhvaćajući i zatezne i ugovorne kamate, te određujući prestanak važenja tek interpretiranog Zakona o zateznim kamatama. U članku se iznose i komentiraju odredbe novoga zakona, te se daju zaključci o njihovom odnosu s odredbama o kamatama u Zakonu o obveznim odnosima. Upućuje se i na prijelazna rješenja kod obračunavanja kamata. Neke odredbe Zakona kritički se analiziraju, te se ukazuje na moguće posljedice.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)