RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2004
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:130.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Predmet ispunjenja - sadržaj obveze (čl. 307. ZOO-a)
  • Zastara povremenih tražbina (čl. 372. ZOO-a)
  • Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (čl. 377. ZOO-a)
  • Ugovorne kamate (čl. 399. ZOO-a)
  • Osiguranje imovine - direktna tužba (čl. 941. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)