RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Obračun kamata na utvrđeni dug
  • Povrat doprinosa uplaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)