RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Glavno obilježje unutarnjeg tržišta, koje čini područje svih članica Europske unije, jesu proglašene četiri slobode. To je sloboda kretanja ljudi, sloboda prometa robe, prometa usluga i prometa kapitala. Pod uvjetom njihove pune primjene, to znači da je kretanje ljudi i promet robe, usluga i kapitala između država-članica lišen bilo kakvih administrativnih, graničnih i carinskih zapreka i drugih ograničenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)