RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Postupak izvješćivanja o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem propisan je Odlukom o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem (Nar. nov., br. 150/03.). Zbog učestalih pitanja o točnom načinu popunjavanja propisanih obrazaca i utvrđenih propusta prilikom nadzora osiguravajućih društava i ostalih poslovnih subjekata koji su obveznici dostavljanja obrazaca u svezi s izvješćivanjem o transakcijama povezanim s osiguranjem, u članku navodimo postupak njihova popunjavanja.

Obveza statističkog istraživanja po toj Odluci obuhvaća gotovo cijeli sektor osiguranja, društva za posredovanje u osiguranju, domaće brodare i zračne prijevoznike te domaća brodogradilišta. Utvrđene kazne za neispunjavanje tih obveza, novim su Zakonom o deviznom poslovanju udvostručene.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)