RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sve većom globalizacijom prijenosne (transferne, op. prev.) cijene, po kojima se vrednuju transakcije izme đu povezanih poduzeća, postaju jedno od glavnih područja s kojim će se u sljedećim godinama baviti međunarodna poduzeća i porezne uprave. Bit određivanja transfernih cijena je naći pravu vrijednost transferne cijene uz optimalni opseg proizvodnje, s kojim će se maksimalizirati dobitak skupine poduzeća kao cjeline a ne pojedinog poduzeća ili njegovog dijela. U ostvarivanju tog cilja povezana se poduzeća susreću s poreznim zakonodavstvom koje uređuje transferne cijene.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)