RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sudionici u platnom prometu - pravne i fizičke osobe te građani koji podmiruju zakonom propisane obveze često griješe pri popunjavanju naloga za plaćanje, usmjeravajući sredstva na pogrešan račun proračuna, pogrešnu brojčanu oznaku vrste prihoda ili uplatom više sredstava nego što je propisana obveza, čime je porez ili drugi javni prihod preplaćen. Stoga kod mnogih poreznih obveznika u poreznim evidencijama nisu pravovremeno evidentirane uplate, iako su obveze plaćene.

Da bi se na vrijeme otkrile pogrešne uplate za one vrste poreza i drugih javnih prihoda o kojima analitičku evidenciju vodi Porezna uprava, te da li je neki porez preplaćen u odnosu na zakonsku obvezu, porezni obveznici su dužni kontinuirano usklađivati svoje knjigovodstvene evidencije s evidencijama Porezne uprave.

Na koji način sudionici u platnom prometu mogu ostvariti povrat više uplaćenog poreza te kome se podnose zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih sredstava, pročitajte u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)