RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon prikaza preventivnih mjera Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC), u ovom su nastavku predmet prikaza odabrane kaznenopravne odredbe o podmićivanju domaćih i stranih javnih službenika te službenika međunarodnih organizacija, trgovanju utjecajem, nezakonitom bogaćenju, podmićivanju u privatnom sektoru te odgovornosti pravnih osoba. Te se odredbe uspoređuju s odgovarajućim odredbama postojećih konvencija, u prvom redu Kaznenopravne konvencije Vijeća Europe o korupciji, Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak i Interameričke konvencije o korupciji te s relevantnim odredbama hrvatskoga kaznenog zakonodavstva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)