RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi br. 3/04. objavili smo prvi dio članka o raskidu ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove bitne problematike, na način da se odvojeno prikazuju raskid ex lege i raskid voljom vjerovnika, a u okviru svakog tog dijela zasebno se iznose pojedini slučajevi raskida. Naposljetku su prikazani učinci raskida, pri čemu je naglašeno kako oni nastupaju neovisno od pitanja odgovornosti dužnika za neispunjenje, odnosno zakašnjenje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)