RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Unošenjem u zakonski tekst jednog dijela smjernica EU o zaštiti potrošača postavljen je zakonski okvir za uspostavu pravne infrastrukture koja se sastoji od upravnih tijela i samostalnih, neovisnih tijela kojima je cilj izgradnja i sustavno ostvarivanje aktivne zaštite potrošača.

Središnja institucija odgovorna za zaštitu i provođenje politike zaštite potrošača je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ono u suradnji s Vijećem za zaštitu potrošača izrađuje Nacionalni program i prati njegovu provedbu, te sastavlja izvješća o obavljenim poslovima iz Nacionalnog programa. Uz to, navedeno ministarstvo izdaje odobrenja za rad savjetovališta za zaštitu potrošača, u skladu s potrebama predviđenim Nacionalnim programom, te ocjenjuje stručnu osposobljenost osoba zaposlenih u savjetovalištu, temeljem posebnog akta kojeg donosi nadležni ministar.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)