RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U suvremenoj poplavi knjiga i članaka o globalizaciji ona se najčešće definira kao proces, koji uz pomoć sve bržeg protoka informacija i tehničkih izuma čitav svijet pretvara u jedinstveno tržište kapitala, roba i usluga. Ova definicija fenomena globalizacije kao svojevrsnog automatizma koji teži svijetu bez granica s vodećom ulogom multinacionalnih kompanija i minimaliziranom ulogom države, sve više je predmet kritičkog preispitivanja u pojedinim znanstvenim krugovima.1 Do kojih se spoznaja došlo čitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)