RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Revizija financijskih izvješća propisana je u Republici Hrvatskoj člankom 28. Zakona o računovodstvu, dok je člankom 5. Zakona o reviziji propisano da se revizija obavlja na način i prema postupcima koji su utvrđeni Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Iz odredabi MRevS-a se može zaključiti da se cijeli proces revizije financijskih izvješća dijeli na prethodnu i završnu reviziju. Prethodna revizija se obavlja do datuma na koji se izdaju financijska izvješća, a završna revizija se obavlja nakon datuma na koji se izdaju financijska izvješća. Jedna faza prethodne revizije je upoznavanje i ocjena sustava internih kontrola.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)