RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Oblik sporazumnog raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju
 • Privremena obustava obavljanja obrta
 • Prestanak društva s ograničenom odgovornošću na temelju sudske presude
 • Tražbine vjerovnika koje su nastale nakon otvaranja stečajnog postupka
 • Poseban oblik punomoći
 • Pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga - odobrenja i suglasnosti
 • Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori
 • Uvjeti za vozača motornoga vozila u javnom cestovnom prijevozu
 • Deklariranje proizvoda
 • Isplata za volonterski rad
 • Forfaiting
 • Naplata zadužnice pri Hrvatskoj narodnoj banci
 • Potpis na bjanko zadužnici

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)