RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Nastanak porezne obveze u prometu nekretnina (čl. 14. ZOPNPN)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)