RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2002
  • Članak:Stečaj
  • Stranica:110.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Ciljevi stečajnog postupka (čl. 2. SZ-a)
  • Prijelaz prava dužnikovih tijela na stečajnog upravitelja (čl. 89. SZ-a)
  • Ispitno ročište (čl. 175. SZ-a)
  • Stečaj - osporene tražbine (čl. 178. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)