RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2002
  • Članak:Ovršni postupak
  • Stranica:109.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Prodaja nekretnine u ovršnom postupku - polaganje kupovnine (čL 100. OZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)