RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Svrsishodna delegacija (čl. 68. ZPP-a)
  • Razlozi žalbe (čl. 354. ZPP-a)
  • Revizija - dopuštenost (čl. 382. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)