RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 1.2001
  • Članak:Eksproprijacija
  • Stranica:107.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Povrat primljene naknade (čl. 31., st. 1. ZOI)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)