RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zastupanje u upravnom postupku (čl. 59., st. 3. ZUP)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)