RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Izdavanje građevne dozvole na zahtjev jednog suvlasnika (čl. 82., st. 1., al. 2. ZOV)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)