RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Poništenje pravomoćnog rješenja o eksproprijaciji stambene zgrade (čl. 48., st. 2. ZOI)
  • Nemogućnost primjene zakona o eksproprijaciji u postupcima određivanja naknade (čl. 46. ZOI)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)