RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2001
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:89.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Raskid ugovora - učinak raskida (čl. 132. ZOO-a)
  • Ugovor o posredovanju - pojam (čl. 813. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)