RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Bilanciranje nadoknade (dotacije) za troškove alata u automobilskoj grani - naplata poslovnih prihoda i određivanje pričuve za obveze - neiskazivanje predujma - ne postoji pasivno vremensko razgraničenje - otpuštanje pričuve za 5 godina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)