RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Upravni spor - šutnja administracije (čl. 26. ZUS)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)