RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Određivanje naknade za izvlaštene nekretnine (čl. 46. ZOI)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)