RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porez na nasljedstvo i darove temeljem odluke tijela državne uprave ili suda (čl. 7., st. 2. ZOFJLSIU)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)