RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2001
  • Članak:Autorsko pravo
  • Stranica:90.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Autorsko djelo (čl. 4. ZAP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)