RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2001
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:88.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Raspored radnika na odgovarajuće radno mjesto
  • Pomoć u slučaju bolovanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)