RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Nelojalna konkurencija - pojam (čl. 31. ZT-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)