RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2001
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:86.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Naknada nematerijalne štete - nasljeđivanje (čl. 204. ZOO-a)
  • Ugovorna kazna i naknada određena zakonom (čl. 276. ZOO-a)
  • Ugovor o najmu stana - sklapanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)