RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zaštita ustavnih sloboda i prava (čl. 129., al. 4. Ustava Republike Hrvatske)
  • Odricanje od prava na žalbu moguće je, prema pravilima parničnog postupka, od časa objave sudske odluke - a kad odluka nije objavljena, od časa dostave prijepisa odluke stranci
  • Prije donošenja rješenja u upravnom postupku stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)