RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Primjena odredbe čl. 20. Zakona o gradnji
  • Projektiranje za vlastite potrebe
  • Izmjena zastarjele opreme za pročišćavanje vode na crpilištu Jasenovac
  • Formiranje građevne čestice za obiteljsku kuću
  • Promjena investitora u tijeku gradnje građevine
  • Proširenje stana na zajednički dio zgrade (hodnik) i s tim u svezi primjena čl. 87., st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  • Postava vrata, odnosno zatvaranje predprostora garaže

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)