RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 9.2001
  • Članak:Porez na dohodak
  • Stranica:102.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Nematerijalna imovina bi mogla biti predmetom uloga, ali mora biti raspoloživa za primatelja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)