RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zahtjev za zaštitu zakonitosti (čl. 401. ZPP-a)
  • Presuda - izvršenje činidbe (čl. 326. ZPP-a)
  • Revizija protiv rješenja (čl. 400. ZPP-a)
  • Izvođenje dokaza - teret dokazivanja (čl. 221.a ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)