RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Troškovi postupka izvršenja - zatezne kamate (čl. 115. ZUP)
  • Obnova postupka u tijeku upravnog spora (čl. 252. ZUP)
  • Ništavost akta (čl. 267., st. 1., t. 3. ZUP)
  • Zaključak o dozvoli izvršenja - istek roka (čl. 270., st. 7. ZUP)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)