RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Bitne povrede odredaba parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)