RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ročište - odgoda (čl. 116. ZPP-a)
  • Pravomoćnost presude (čl. 333. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)