RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2002
  • Članak:Nasljedno pravo
  • Stranica:89.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Pisana oporuka pred svjedocima (čl. 69. ZN-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)