RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2000
  • Članak:Prijava poreza na dohodak građana za 1999. godinu - Obrazac DOH
  • Stranica:102.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)