RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Komunalna naknada - obveznik (čl. 4. OOKN)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)