RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2002
  • Članak:Zakon o trgovini
  • Stranica:122.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Trgovina na malo - akviziteri (čl. 17., st. 1., al. 1. ZOT)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)