RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2002
  • Članak:Stečaj
  • Stranica:118.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Stečajni postupak - primjena odredaba parničnog postupka (čl. 6. SZ-a)
  • Osnivanje odbora vjerovnika (čl. 32. SZ-a)
  • Pobijanje pravnih radnji stečajnog duž- nika - vrijeme poduzimanja pravne radnje (čl. 138. SZ-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)