RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Svrsishodna delegacija nadležnosti (čl. 68. ZPP-a)
  • Subjektivno preinačenje tužbe (čl. 192. ZPP-a)
  • Prekid postupka (čl. 214. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)