RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Stjecanje založnog prava na nekretninama (čl. 14. ZKK-a)
  • Ispravak zemljišnoknjižnog upisa (čl. 117. ZKK-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)