RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2002
  • Članak:Radno pravo
  • Stranica:115.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)
  • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (čl. 126. ZR-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)