RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2002
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:114.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - opće pravilo (čl. 280. ZOO-a)
  • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - uvjeti pobijanja (čl. 281. ZOO-a)
  • Posredovanje - primjena pravila o ugovoru o djelu (čl. 814. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)