RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zaštita prava i temeljnih sloboda (čl. 129., al. 4. Ustava Republike Hrvatske)
  • Ustavna tužba je nedopuštena ako prethodno nije iscrpljen dopušteni pravni put
  • Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu, ako je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje
  • Nedopuštena je ustavna tužba protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izuzeće suca u kaznenom postupku
  • Osobi koja iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne tužbe Ustavni sud će dopustiti povrat u prijašnje stanje
  • Za sve poduzetnike koji se bave proizvodnjom i prodajom luksuznih proizvoda na carinskom području Republike Hrvatske ili uvozom tih proizvoda na to područje, Zakonom su propisani jednaki uvjeti plaćanja posebnog poreza na luksuzne proizvode

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)