RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Uvjeti za obnovu postupka (čl. 249., st. 1., t. 1. ZUP)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)